Verlof aanvragen en vakantie/studiedagen

 

 

 

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. (Zie hierbij de link naar het verlofformulier.)

Verlofformulier

 

Vakantie onderwijs en studiedagen 2022-2023

 

Eerste schooldag: 29-08-2022

Herfstvakantie: 15 oktober t/m 23 oktober

Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart

Pasen: 7 april t/m 10 april

Meivakantie (incl. Koningsdag en 5 mei): 22 april t/m 7 mei

Hemelvaart: 18 mei t/m 19 mei

Pinksteren: 29 mei

Zomervakantie: 22 juli t/m 3 september.

 

Studiemiddag/dagen:

Maandag 31 oktober: kinderen om 12 uur vrij

Dinsdag 22 november: kinderen om 12uur vrij

Vrijdag 23 december: kinderen om 12 uur vrij

Dinsdag 10 januari: kinderen om 12 uur vrij

Donderdag 23 februari: kinderen om 12 uur vrij

Maandag 20 maart: kinderen om 12 uur vrij

Woensdag 10 mei: kinderen hele dag vrij

Vrijdag 30 juni: kinderen hele dag vrij

 

Kleutermargedagen:

Vrijdag 23 december: kleuters hele dag vrij

Woensdag 15 februari: kleuters hele dag vrij

Woensdag 7 juni: kleuters hele dag vrij

Vrijdag 7 juli: kleuters hele dag vrij