Verlof aanvragen en vakantie/studiedagen

 

 

 

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. (Zie hierbij de link naar het verlofformulier.)

Verlofformulier

 

Vakantie onderwijs en studiedagen 2022-2023

Pasen: 7 april t/m 10 april

Meivakantie (incl. Koningsdag en 5 mei): 22 april t/m 7 mei

Hemelvaart: 18 mei t/m 19 mei

Pinksteren: 29 mei

Zomervakantie: 22 juli t/m 3 september.

 

Studiemiddag/dagen:

Maandag 20 maart: kinderen om 12 uur vrij

Woensdag 10 mei: kinderen hele dag vrij

Vrijdag 30 juni: kinderen hele dag vrij

 

Kleutermargedagen:

Woensdag 7 juni: kleuters hele dag vrij

Vrijdag 7 juli: kleuters hele dag vrij

 

Vakantie 2023 - 2024

Herfstvakantie:23 oktober t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024

Paasvakantie: 29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie incl Koningsdag en Hemelvaart: 29 april t/m 10 mei 2024

Pinksteren: 20 mei 2024

Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2024