Verlof aanvragen en vakantie/studiedagen

 

 

 

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. (Zie hierbij de link naar het verlofformulier.)

Verlofformulier

 

VAKANTIE ONDERWIJS EN STUDIEDAGEN 2020-2021

VakantieEerste dag Laatste dag
Herfstvakantie10 oktober 2020  18 oktober 2020
Kerstvakantie19 december 2020  03 januari 2021
Voorjaarsvakantie20 februari 2021  28 februari 2021
Pasen2 april 2021  05 april 2021
Meivakantie24 april 2021  09 mei 2021
Hemelvaart13 mei 2021  14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 
Zomervakantie10 juli 2021  22 augustus 2021

 

Studiedagen: groep 1 t/m 8:

Op donderdag 17 en vrijdag 18 december 2020 zijn de kinderen hele dag vrij (ivm verhuizing naar nieuwe gebouw)

Maandag 4 januari kinderen vrij (studiedag)

Woensdag 27 januari hele dag vrij (studiedag)

Dinsdagmiddag 2 februari, kinderen om 12.30 uur vrij (studiemiddag)

Dinsdag 6 april hele dag vrij (studiedag)

Donderdagmiddag 24 juni, kinderen om 12.30 uur vrij (studiemiddag)

9 juli 2021 zijn de kinderen vanaf 12.30 uur vrij  (begin zomervakantie)

Groep 8:

8 juli is alleen groep 8 een extra dag vrij

Kleutermargedagen: alleen groep 1 en 2 vrij:

Woensdag 2 december

Woensdag 9 december

Woensdag 13 januari

Woensdag 17 februari

Woensdag 16 juni