Verlof aanvragen en vakantie/studiedagen

 

 

 

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. (Zie hierbij de link naar het verlofformulier.)

Verlofformulier

 

VAKANTIE ONDERWIJS EN STUDIEDAGEN 2021-2022

Herfstvakantie:  18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie:  27 december t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie:  21 februari t/m 25 februari 2022

Paasvakantie:  15 april t/m 18 april 2022

Meivakantie incl Koningsdag en 5 mei:  25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart:  26 mei t/m 27 mei 2022

Pinkstervakantie:  6 juni 

Zomervakantie:  18 juli t/m 26 augustus 2022