Onderwijs op SPEEL en LEER

 

 

Wij zijn een kindcentrum. Dat betekent dat in één gebouw kinderen van 0-13 jaar van 7.00 uur tot 19.00 uur gebruik kunnen maken van onderwijs, opvang, ontspanning en eventueel zorg. Dit aanbod verzorgen wij vanuit een gezamenlijke visie met meerdere organisaties. Door optimale samenwerking in het gebouw zorgen wij dat ouders met een gerust hart hun kind kunnen brengen en dat kinderen met plezier de dag doorbrengen. Wij vinden dat opvang en onderwijs elkaar versterken als het gaat om kwaliteit en aanbod. Daarnaast is het een dienstverlening naar ouders en kinderen.

Bij ons op school staan de volgende woorden centraal: SPELEN en LEREN, VEILIG en SAMEN, NIEUWSGIERIG en BELEVEN, ZELFSTANDIG en TOEKOMSTGERICHT. Dit wordt uitgebreid beschreven in onze missie en visie. Om een praktische invulling te geven aan onze visie past het Daltononderwijs bij ons. We hebben bewust de keuze gemaakt om te werken met de kernwaarden van Dalton, gebaseerd op de ideeën van Helen Parkhurst (1887-1973).

DALTONONDERWIJS IN HET KORT

De visie over de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen wordt binnen het Daltononderwijs samengevat in drie kernwaarden: vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Sinds begin 2013 zijn daar drie pijlers bij gekomen: effectiviteit, reflectie en borging.

VRIJHEID/ VERANTWOORDELIJKHEID

Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen omgaan met verantwoordelijkheden. Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes. Leerlingen die dit aankunnen, mogen het zelf proberen, anderen nemen we bij de hand.

ZELFSTANDIGHEID

Het zelfstandig leren en werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. Deze vaardigheid hebben de kinderen nodig om later als volwassenen goed te kunnen functioneren.

SAMENWERKING

Wij besteden veel aandacht aan samenspelen en samenwerken. Wij leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben. Want hoe zelfstandig je ook bent, je hebt de ander nodig in de maatschappij.

EFFECTIVITEIT

Wij vinden het belangrijk om effectief met tijd, mensen en middelen om te gaan. De taakbrief is hierbij een belangrijk onderdeel. Door middel van een taak op maat, kan een kind zich optimaal en effectief ontwikkelen.

REFLECTIE

Door regelmatig met leerlingen te reflecteren, komen we tot ons gezamenlijke doel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind. Ook ons team zelf reflecteert voortdurend om goed inzicht te krijgen in het professioneel handelen.

 

Meer over Dalton, zie onze kindcentrumgids (bij documenten)