Sociale vaardigheden en veiligheid

 

 

ONZE PBS

Een positieve relatie tussen kinderen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers heeft natuurlijkerwijs een positief effect op het welbevinden van leerlingen. Op ons kindcentrum werken we met PBS. Een goed pedagogisch klimaat is een basisvoorwaarde om te ontwikkelen. Alle medewerkers op ons kindcentrum gebruiken dit als basisvoorwaarde, voor de verdere ontwikkeling.

PBS POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT

Op Kindcentrum SPEEL en LEER werken we met z’n allen aan een positief klimaat. Vanuit de schoolbrede basiswaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect werken we hieraan. Vanuit deze waarden worden gedragsverwachtingen opgesteld, die worden via specifieke gedragslessen aangeboden. Hierbij laten we de leerlingen weten welk gedrag we willen zien en horen in de klas, op de gang, bij de wc’s en op het plein. Bijvoorbeeld: ik loop rustig in de gang. Doordat het voor de leerlingen bekend is wat er van hen wordt verwacht, kunnen ze hiernaar handelen. Hierdoor zijn er minder gedragscorrecties nodig en verbetert het pedagogische klimaat. Gewenst gedrag wordt beloond en bekrachtigd, de consequenties voor ongewenst gedrag worden duidelijk gemaakt. Door deze aanpak is er veel ruimte om een positieve benadering naar de leerlingen te hanteren.

Link naar PBS site