Kennismaken en Inschrijven

 

Bent u enthousiast geworden en overweegt u uw kind aan te melden? Dan kunt u contact opnemen met de directie. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Uw zoon of dochter is ook welkom. Zo kunnen we ook direct kennismaken met uw kind, en kan uw zoon of dochter de school ook zien. Tijdens het gesprek geven wij u meer informatie over de school en kunt u uiteraard vragen stellen. Daarna krijgt u een rondleiding, zodat u zich een goed beeld kunt vormen van de sfeer op school en de inrichting van ons gebouw. Voordat een kind 4 jaar wordt, kan het een aantal dagdelen komen wennen. Afspraken hierover maakt u met de groepsleerkracht van groep 1.

Wanneer u besluit uw kind aan te melden, ontvangt u van ons het aanmeldformulier en uitleg over de verdere procedure.

Tussentijds instromen

Door verhuizing en/of verandering van school stromen er ook tussentijds kinderen in. Om tot een zo goed mogelijk besluit over toelating te komen, heeft de directie een procedure ontwikkeld die recht doet aan alle betrokkenen. De toeleverende school stuurt ons een onderwijskundig rapport. Met de gegevens hiervan kunnen wij ervoor zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.