MR en Ouderraad

 

 

MR

De MR praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van het kindcentrum. Elk kindcentrum heeft verplicht een MR. Het MR-werk draait om het aandragen van onderwerpen en het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur / de schooldirectie doet.

OUDERRAAD

De ouderraad bestaat uit ouders, aangevuld met een leerkracht. De ouderraad beheert de gelden die binnenkomen zoals vrijwillige bijdragen van ouders en de financiële bijdragen voor de schoolreisjes en kamp van groep 8. De ouderraad fungeert als klankbord en ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van allerlei activiteiten, zoals kerst, Sinterklaas, koningsspelen ect..