Welkom bij Kindcentrum SPEEL en LEER

Op 4 september 2017 is ons Kindcentrum geopend. SPEEL en LEER is een samenwerkingsschool, ontstaan uit de voormalige scholen OBS de Vlinderhof en CBS de VeenSter. Samen met de Kidscasa Kinderopvang vormen wij Kindcentrum SPEEL en LEER.

Kindcentrum SPEEL en LEER is een kindcentrum waar kinderen van 0-13 jaar van 7.00 uur tot 19.00 uur gebruik kunnen maken van onderwijs en opvang.

Kidscasa Kinderopvang is de kinderopvangorganisatie van het kindcentrum. De pedagogische werkwijze van onderwijs & opvang zijn op elkaar afgestemd en we organiseren gezamenlijke activiteiten. Dit aanbod wordt verzorgd vanuit een gezamenlijk opgestelde visie en twee teams die optimaal samenwerken, zodat ouders met een gerust hart hun kind kunnen brengen en kinderen met plezier de dag doorbrengen. Onderwijs en opvang versterken elkaar op het gebied van het inhoudelijke aanbod, kwaliteit en dienstverlening naar ouders en kinderen.

Op de school zitten ongeveer 80 leerlingen verdeeld over vier groepen. We hechten veel waarde aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en we oog hebben voor elkaar. Samen met ouders en kinderen voelen we ons verantwoordelijk voor een positief klimaat op school, zodat voor alle kinderen geldt dat ze kunnen presteren met plezier.

Kidscasa Kinderopvang biedt kinderdagverblijf, peuteropvang en voor- en buitenschoolse opvang in het kindcentrum. Bij het kinderdagverblijf en de peuteropvang SPEEL en GROEI vangen we ongeveer 25 baby's, dreumessen en peuters op. En op de voor- en buitenschoolse opvang SPEEL en SPORT zitten ongeveer 30 kinderen verdeeld over verschillende dagen.

Bent u NIEUWSGIERIG en wilt u meer weten over ons kindcentrum? Klik dan verder op de specifieke onderdelen van het kindcentrum of maak een afspraak met Aukje Oldekamp (directeur van de school) of met Debbie Talman (locatiemanager van de kinderopvang). Zij laten u graag de school en/of de kinderopvang zien.

Agenda