Buitenschoolse opvang SPEEL en SPORT

De Buitenschoolse opvang SPEEL en SPORT biedt opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Gezamenlijk met het kinderdagverblijf SPEEL en GROEI worden de kinderen in een gezellig en huiselijk ingerichte ruimte opgevangen, waar de kinderen na schooltijd en in schoolvakanties lekker kunnen bijkomen en eventueel mee kunnen doen aan een activiteit. Maar niets moet!

Op de drukkere (BSO) dagen maken we ook gebruik van de gezamelijke ruimtes van het kindcentrum en van de gymzaal. Hiermee proberen we voor elk kind en elke leeftijdsgroep een zo leuk mogelijke invulling aan de (mid)dag te geven. Er zal dan ook vaak gesport kunnen worden en we zorgen dat dit wordt begeleid door een pedagogisch medewerker met een sportopleiding.

Rondom het fantastische nieuwe gebouw zijn riante speelplaatsen waar de kinderen lekker kunnen fietsen, schommelen, in het zand spelen, voetballen, volleyballen of om gewoon lekker op avontuur te gaan.

Bij SPEEL en SPORT bieden we voorschoolse- en naschoolse opvang en sluiten de opvangtijden aan op het rooster van de school van SPEEL en LEER. In schoolvakanties en op andere vrije (marge)dagen van de scholen is SPEEL en SPORT de hele dag geopend en worden er activiteiten met veel bewegen, vaak rondom een thema, georganiseerd voor elke leeftijdscategorie.

Voor meer informatie over Kidscasa Kinderopvang en Voor- en Buitenschoolse opvang SPEEL en SPORT, klik op de knop Kidscasa Kinderopvang en neem een kijkje op de website van Kidscasa. Hier is ook meer informatie te vinden over de werkwijze, de tarieven etc. Wilt u uw kind(eren) direct aanmelden; klik dan op de knop 'Direct aanmelden'.