Leerlingenzorg

 

 

In het dagelijks contact met de kinderen, volgen wij de ontwikkelingen. Soms merken we dat er kinderen zijn die meer ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Vanuit de gedachte van passend onderwijs stemmen wij ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen en kijken we naar wat een kind wel kan in plaats van wat niet goed gaat. De leerkracht kan differentiëren in het aanbod en verkorte of verlengde instructie geven, passend bij de behoeften van de kinderen. Aan kinderen die meer aan kunnen wordt extra uitdagend materiaal aangeboden. Als de leerkracht een ondersteuningsvraag heeft kan hij/zij de kwaliteitscoördinator inschakelen. Samen met de leerkracht wordt dan gekeken welke mogelijkheden er nog meer geboden kunnen worden. In ons ondersteuningsprofiel staan onze mogelijkheden beschreven, evenals de grenzen in ons aanbod. Voor de volledige inhoud van dit profiel verwijzen wij u naar het kopje Documenten en dan Ondersteuningsprofiel.